ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรโครงการ "5 ประสานฯ"

        วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ในโครงการ "5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร