คป.กพ แจ้ง กรณีส่งน้ำน้อย ให้แก่เกษตรกรทราบ

          วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) ได้รับเรื่องจากเกษตรกร จำนวน 56 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อขอให้ทางโครงการฯ 

          1.ส่งน้ำเข้าพื้นที่เพิ่ม เนื่องจากในปัจจุบัน มีการส่งน้ำเข้าในปริมาณน้อยและไม่ถึงพื้นที่ปลายน้ำ หรือถึงเเต่ต้องใช้ระยะเวลานานทำให้ไม่ทันฤดูการเพาะปลูกในช่วงแรก
          2. ขอขยายพื้นที่ทางการเกษตร โดยขอเพิ่มพื้นที่จังหวัดพิจิตรเข้าเป็นพื้นที่ชลประทานของจังหวัดกำแพงเพชร
          โดยในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้เกษตรกรได้ทราบว่า แผนการส่งน้ำเป็นแผนที่ทางกรมชลประทานได้วางไว้ตามปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อน ซึ่งที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย จึงจำเป็นต้องส่งในปริมาณน้อย เเต่ถ้ามีฝนตกทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนในช่วงต้นฤดูนี้ จะทำให้สามารถส่งน้ำได้มากกว่าแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ถ้าน้ำฝนน้อยลงก็มีความจำเป็นต้องลดปริมาณน้ำที่จะส่งลงด้วยเช่นกัน


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร