ผคป.กพ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง

        วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๐ โดยมีนางกุลดา พันธุ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการจัดเวที และนายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ และมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีให้กับตัวแทนเกษตรกร ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร