ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ “5 ประสานฯ”

        วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายวุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าของผลผลิตจากเกษตรกรในโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” กลุ่มพร้อมมาก จำนวน 12 ราย ณ พื้นที่ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร