ประชุมหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อำเภอพรานกระต่าย

        วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมกับ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ หากเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร