เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสานฯ

        วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรในโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ นำมาจำหน่ายและทำเป็นอาหาร เพื่อรับประทาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร