คป.กพ.ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560

        วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2560 โดยมี นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร เป็นประธานในประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและผลการเบิกจ่าย ปี 2560 ความพร้อมของงานในปีงบประมาณ 2561 การบริหารจัดการน้ำ และรายงานการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS ทั้งนี้มีหัวหน้าฝ่าย/งานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการฯ


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร