สนช พบปะประชาชน ครั้งที่ 5

        วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะประชาชน ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และผลงานของ สนช. ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก สนช. ได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด 
        ภาคเช้า เวลา 09.20 น. ร่วมประชุมพบปะประชาชนของสมาชิก สนช. โดยกล่าวผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมา และรับฟังปัญหาของประชาชน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ 
        ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. คณะ สนช. ร่วมประชุมเพื่อหารือกับส่วนราชการในประเด็นต่างๆ อาทิ เช่น ด้านแหล่งน้ำ ด้านการคมนาคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร เป็นต้น ณ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว และลงพื้นที่ไปยังโครงการส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว เพื่อติดตามผลและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน โดยมีนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานในฝั่งตะวันตกของจังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร