คป.กพ. ร่วมลงพื้นที่ ก.ธ.จ.กพ สอดส่องโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ

        วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายอภินันทร์ จ่าพันดุง วิศวกรชลประทานชำนาญการ นายคัมภีร์ สอนเจริญทรัพย์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชร (กธจ.กพ.) ในการสอดส่องโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร