ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

        วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม-น้ำแล้ง ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร 
        ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
        1.ให้โครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดทำแผนที่ทางน้ำพร้อมระบุตำแหน่งอาคารชลประทานที่สำคัญ พร้อมแสดงบริเวณที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดกำแพงเพชร 
        2.หาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนระหว่างจังหวัดกำแพงเพชร กับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร