รับฟังการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในเขต อ.ขาณุวรลักษบุรี

        วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายทวาย เขตร์ขัน ช่างฝีมือสนาม ช2 เข้าร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในเขตตำบลสลกบาตร ตำบลแสนตอ และตำบลเกาะตาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มติในที่ประชุม ให้หน่วยงานท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินที่ติดคลอง คสช. เพื่อดำเนินการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตและ ปรับปรุงคลอง คสช.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ โดยมีนายสมเกียรติ ชื่นอยู่ ปลัดอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของที่ดินที่ติดคลอง คสช. เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร