คป.กพ จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

        วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชรจัดกิจกรรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานหลักสูตร “ในรั้วโรงเรียน” โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชรมอบหมายให้ นายวรวุฒิ เนียมน้อย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนระหานวิทยา อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ยุวชลกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทานด้านต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายงานชลประทาน สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความสำคัญและประโยชน์เกี่ยวกับงานชลประทานในเขตพื้นที่


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร