ติดตามการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและแก้ไขระบบส่งน้ำ

        วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดกำแพงเพชรแบบบูรณาการและเชื่อมโยงการแก้ปัญหาระบบการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการบางระกำโมเดล 60 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร 
        โดยมติในที่ประชุมมีดังนี้
        1. ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการชลประทานของจังหวัดกำแพงเพชร
        2. หารือเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างระบบชลประทานในจังหวัดกำแพงเพชร ไปยังระบบชลประทานในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก
        3.วิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร
        4. วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสนับสนุนโครงการบางระกำโมเดล 60


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร