คป.กพ ประชุมเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

        วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่จะเกิดขึ้นให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยในส่วนของโครงการชลประทานกำแพงเพชร ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งได้แจ้งให้ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทานในแต่ละพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร