คป.กำแพงเพชร ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

        วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายนฤพนธ์ คล้ายมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของอำเภอคลองขลุง โดยมีนายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาทางออกร่วมกัน ณ ห้องประชุมอำเภอคลองขลุง
        ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
        1. สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร นำเสนอสภาพพื้นที่และปัญหาพร้อมแนะแนวการของบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
        2. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอคลองขลุง แจ้งสภาพปัญหาของเเต่ละพื้นที่ พร้อมเสนองบประมาณในการดำเนินการ
        3. โครงการชลประทานกำแพงเพชร มีแผนงานโครงการแก้มลิงด่านใหญ่ บ้านด่านใหญ่ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
        4. สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ขอให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแผนงานในพื้นที่และรายงานผล ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร