ทำบุญ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี

        วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดย นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดคูยางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร