คป.กำแพงเพชร ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตฯ

        วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามแนวคิด โคก หนอง นา โมเดล (เพิ่มเติม) โดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรืองานที่เกี่ยวข้องด้านชลประทาน ณ บ้านมอตะแบก หมู่ที่ 12 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร