ร่วมโครงการ จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร

        วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายศุภวิชญ์ ธนะบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (วังบัว) ร่วมโครงการจิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร “Big Cleaning Day” แหล่งน้ำ ลำน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืช ขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและ การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และโครงการภายใต้พระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ คลองปลูกหอม หมู่ที่ 3 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รวมทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร