คป.กำแพงเพชร จัดอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตร 1 วัน)

       วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน"ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน" (หลักสูตร 1 วัน) ณ โครงการชลประทานกำแพงเพชรและเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เพื่อเรียนรู้และศึกษาดูงานเขื่อนภูมิพล 
      ภาคเช้า เวลา 08.00-10.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีฝึกอบรมและบรรยายสาระสำคัญต่างๆ ด้านงานชลประทาน และ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จับคู่ต่างโรงเรียน เพื่อให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
       ภาคบ่าย เวลา 14.00-16.00 น. ศึกษาดูงานภายในเขื่อนภูมิพลและรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพลและร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ยุวชลกร รวมยุวชลกรที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 44 คน”


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร