คป.กำแพงเพชร เยี่ยมเยียนพร้อมแจกปัจจัยการผลิต (เพิ่มเติม)

       วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายศุภวิชญ์ ขาวผ่อง นายช่างชลประทาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(เพิ่มเติม) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขต อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร จำนวน 87 ราย


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร