ร่วมติดตามผลโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

       วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายอภิรักษ์ หลวงต่างใจ หัวหน้าฝ่ายช่างกล ร่วมรับฟังการตรวจติดตามผลโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกำแพงเพชร ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะตามพันธกิจขององค์กร เกิดมาตรการและมีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของบุคลากรในองค์กร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร