คป.กำแพงเพชร ประชุมอาสาสมัครชลประทาน (สบ.1)

       วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายสำราญ จารุจิตร เจ้าพนักงานสถิติ จัดประชุมอาสาสมัครชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (วังบัว) เพื่อแจ้งอาสาสมัครชลประทานในเขตพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชปี 2560 แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบชลประทานงบประมาณปี 2561 และการจัดทำแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2560-61 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร