เยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร 5 ประสาน ฯ

        วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง พร้อมด้วยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และปราชญ์เกษตรกร ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ เนื่องจากได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปีเพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศูนย์เครือข่าย) ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร