ประชุมเร่งรัดติดตาม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

        วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมประชุมเร่งรัดติดตาม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครั้งที่ 1/2561โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม เนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 -        30กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 3,034 เรื่อง ดำเนินการยุติแล้ว จำนวน 2,793 เรื่อง คิดเป็น 92.05% สำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้กำชับและเน้นย้ำให้ส่วนราชการ/หน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเชิงรุก โดยเฉพาะในระดับพื้นที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร