คป.กำแพงเพชร จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2560

        วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมโครงการฯ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2560 โดยมี นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การบริหารจัดการน้ำ และแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 ทั้งนี้มีหัวหน้าฝ่าย/งานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร