สำรวจแนวทางก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านบึงทับแรต

       วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมกับนายสิงหา ผจงกิจการ วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ส่วนวิศวกรรม ฝ่ายออกแบบ สำนักงานชลประทานที่ 4 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแนวทางการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงทับแรต 1 และ 2 ณ หมู่ 4 และ หมู่ 6 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เพื่อพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโครงการ


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร