ประชุม อาสาสมัครชลประทานสัญจร (สบ.1)

        วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายสำราญ จารุจิตร เจ้าพนักงานสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดประชุมอาสาสมัครชลประทานสัญจร เพื่อแจ้งสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี๒๕๖๐/๖๑ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ “น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018” ทั้งนี้มีอาสาสมัครชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองนกชุม หมู่ 2 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร