ตรวจการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช โครงการวังบัว

        วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสำราญ จารุจิตร เจ้าพนักงานสถิติ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชตามอาคารชลประทาน คลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) โครงการวังบัว โดยมีเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นผู้ร่วมดำเนินการ


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร