ประชุมการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61

        วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายนฤพนธ์ คล้ายมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 เพื่อแจ้งแผนการจัดสรรน้ำและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2560/61 ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังการประชุม


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร