รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จว.กพ

        วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองผู้บัญชากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เพื่อชี้แจงการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร และลงพื้นที่เพื่อดูงาน ทรบ.วังบัว (โครงการวังบัว) โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ได้บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมา จากแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรไปลงสู่แม่น้ำยมที่ตำบลรังนก จังหวัดพิจิตร และนำชมพื้นที่


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร