คป.กพ ร่วมประชุมแจ้งแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61

        วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอบึงสามัคคี เพื่อแจ้งแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 กรอบระยะเวลาการส่งน้ำ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ”น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018” ณ ห้องประชุมอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร