คป.กพ ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.ขาณุฯ

        วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลวชิรธรรม เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ทั้งนี้มีนายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร คณะผู้บริหาร หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร