คป.กำแพงเพชร ร่วมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 3

        วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ณ คลองธานี บ้านใหม่สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด กิจกรรมการกำจัดผักตบชวา ของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาช่วยกันกำจัดผักตบชวาร่วมกัน จำนวนกว่า 200 คน


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร