คป.กพ ร่วมประชุมและเยี่ยมเยียนเกษตรกร

        วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายวุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายศุภวิชญ์ ขาวผ่อง นายช่างชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ นายศุภวิชญ์ ธนะบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร่วมประชุมพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขต่างๆ ในการทำการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร