ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018

        วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร ภาคเอกชนและหน่วยงานปกครองท้องถิ่น จัดประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018 โดยมีนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการฯ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาการรวบรวมปัจจัยสิ่งของที่จะนำไปมอบให้เกษตรกรพื้นที่ป่าต้นน้ำในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณป่าต้นน้ำ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มรวบรวมปัจจัยสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 6-18 ธันวาคม 2560


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร