เตรียมความพร้อมจัดโครงการ “น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018”

        วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายบรรพต จันทร์สว่าง ช่างฝีมือสนาม ช2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ ประสานงานและเตรียมความพร้อมสำหรับจัดโครงการ“น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018” ณ บริเวณป่าต้นน้ำบ้านวังหลวง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร