ร่วมงานแถลงข่าว “ท่องเที่ยว 3 วิถี ที่ท่าขุนรามฯ”

        วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายโชคชัย เสนาะเกียรติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมงานแถลงข่าวภายใต้โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนวิถีไทย และวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าขุนรามร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรม“ท่องเที่ยว 3 วิถี ที่ท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2561 นี้


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร