ลงตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ทำทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

        วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายโชคชัย เสนาะเกียรติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จัดประชุมกรณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ทำหนังสือแจ้งขอใช้พื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อทำทางระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำรายงานประกอบการพิจารณา


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร