โครงการ “น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018”

        วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำแหล่งน้ำแม่น้ำปิง กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก ภาคเอกชน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมปัจจัยต่างๆ อาทิ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปมอบให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018” พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตคนต้นน้ำ ปลูกต้นไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร