คป.กำแพงเพชร ร่วมสนทนา "ข่าวชลประทาน" ในรายการวิทยุ "ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา"

        วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. นายสุรพล แสงคำพันธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ "ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา" ในช่วง "ข่าวชลประทาน" ดำเนินรายการโดยนางสาวสุณิษา ซิ้มสมบูรณ์ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร ออกอากาศในรายการถ่ายทอดสด คลื่น FM. 97.75 MHz. ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.00 น. ซึ่งในส่วนของ "ข่าวชลประทาน" ออกอากาศทุกวันพุธ ในเวลา 06.30 - 07.00 น. สำหรับประเด็นที่ได้มีการสนทนาประชาสัมพันธ์นั้น ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดกำแพงเพชร การประชุมชี้แจงปริมาณน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกเดือน แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในช่วงหน้าแล้ง นอกเหนือจากงานบริหารจัดการน้ำ มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ "โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนน้ำใจคนปลายน้ำสู่คนต้นน้ำ ดอยเต่า"


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร