คป.กำแพงเพชร เปิดสถานที่ราชการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

        วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยเปิดสถานที่ราชการของกรมชลประทานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและให้ความรู้ด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตำบลท่าขุนราม ณ ประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด ในโครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ร่วมด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม หัวหน้าส่วน และผู้นำท้องถิ่น ภายในบริเวณงานมีประชาชนนำ อาหาร 3 ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน) มาจำหน่าย และการละเล่นตามวิถีชนบทของชาวตำบลท่าขุนราม


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร