ผส.ชป.4 ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานกำแพงเพชร

        วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานกำแพงเพชร เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินงาน ดังนี้
         - ติดตามการดำเนินงานขององคมนตรี
         - การบริหารจัดการน้ำด้วยการตรวจวัดและควบคุมจากระยะไกล (Scada) ควบคุมอาคารชลประทานในลุ่มน้ำคลองสวนหมาก
         - การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองขลุง
         - แนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานในจังหวัดพิจิตร
         - แนวทางการดำเนินงานของโครงการชลประทานกำแพงเพชรภายหลังการเปิดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว-วังยาง
        ต่อมาได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 และบรรยายสรุปภารกิจของโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง พร้อมโครงการพระราชดำริ และได้ลงพื้นที่ตรวจเยียมโครงการในเขตจังหวัดกำแพงเพชรดังนี้
        1. ฝายคลองสวนหมาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
        2. ฝายท่าเสากระโดง ของกรมทรัพยากรน้ำ
        3. โครงการ ปตร.ฝายท่ากระดาน


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร