ร่วมกันกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ และคลองส่งน้ำสาย 1L-MC (หนองคล้า-รังนก)

        วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมกับเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 55 คน ช่วยกันกำจัดวัชพืชตามอาคารชลประทานต่างๆ ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ และคลองส่งน้ำสาย 1L-MC (หนองคล้า-รังนก) เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร