คป.กพ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

         วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายสำราญ จารุจิตร เจ้าพนักงานสถิติ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน และประชาชน ให้มีจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรียนรู้การดำเนินงานของอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ที่ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางขนุน หมู่ 6 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร