อบรม Unit School เรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

        วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร