กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 5

         วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร และนาย ธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และเหตุผลในการดำเนินกิจกรรมฯ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาช่วยกันกำจัดผักตบชวาร่วมกัน จำนวนกว่า 300 คน ณ บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร