ร่วมประชุมบริการจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2560/61 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

         วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสำราญ จารุจิตร เจ้าพนักงานสถิติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพิจิตร ประชุมการบริการจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2560/61 ในพื้นที่เขตจังหวัดพิจิตร เพื่อแจ้งแนวทางการส่งน้ำ การแก้ไขปัญหา และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กลุ่มผู้ใช้น้ำอำเภอสามง่าม เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร