สนทนา "ข่าวชลประทาน" ในรายการวิทยุ "ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา"

         วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ "ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา" ในช่วง "ข่าวชลประทาน" ดำเนินรายการโดยนางสาวพิริยาภรณ์ วงศ์อุบล นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร ออกอากาศในรายการถ่ายทอดสด คลื่น FM. 97.75 MHz. ตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.00 น. ซึ่งในส่วนของ "ข่าวชลประทาน" จะมีการออกอากาศทุกวันพุธ ในเวลา 06.30 - 07.00 น.สำหรับประเด็นที่ได้มีการสนทนาประชาสัมพันธ์นั้น ประกอบด้วย
         1. สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน 
         2. การบริหารจัดการน้ำของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเขาน้ำอุ่น อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 
         3. การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
         4. แผนการบริหารจัดการน้ำ
         5. การดูแลและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร