อบรม Unit School เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานชลประทาน

         วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานชลประทาน (วิธีการใช้โปรแกรม GIS ในการสร้างข้อมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งมีนายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายสำราญจารุจิตร เจ้าพนักงานสถิติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร