ประชุมแนวทางการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดกำแพงเพชร

         วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมแนวทางการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม จากนั้นเดินทางเยี่ยมชม พื้นที่ติดตาม โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แปลงผักปลอดภัย บ้านกระบวยทองใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร